0
सांगली, दि. 28, जुलै - जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज अखेर 28.89 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी  असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.
आपल्या शेजारील सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणामध्ये 79.11 टी.एम.सी इतका पाणीसाठा असून धरणाची साठवण क्षमता 105.25 टी.एम.सी, धोम धरणात  8.01 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 13.50 टी.एम.सी, कन्हेर धरणात 8.31 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 10.10 टी.एम.सी. तसेच  कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूधगंगा धरणात 18.90 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 25.40 व राधानगरी धरणात 7.89 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण  क्षमता 8.36 टी.एम.सी. आहे. अलमट्टी धरणात 107.40 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 123 टी.एम.सी. असल्याचे जलसंपदा विभागामार्फत  कळविण्यात आले आहे.

Post a Comment

 
Top