Breaking News

जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना आवाहनसातारा,  ( प्रतिनिधी) : सन 2018-2019 या वर्षात इयत्ता 12 वीच्या विज्ञान शखेत शिकणार्‍या व 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायीक पाठ्यक्रमात प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटकया जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागासवर्गाती विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि.31 डिसेंबर 2018 पर्यंत आहे. तसेच पदविका अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणार्‍या व सन 2019-20 या वर्षात पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. 31 जानेवारी 2019 पर्यंत आहे.
विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सातारा, 415। सदर बझर सैनिक नगर (महादेवनगर) जरंडेश्‍वर नाक्याजवळ सातारा येथे सादर करावेत. येताना सर्व कागदपत्रे आणवीत मुळ कागदपत्रे तपासून लागचे अर्जदारास परत केली जातात.विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शंभर रूपये शुल्क आकारण्यात येते.त्याची अर्जदारस रीतसर पावती दिली जाते. विद्यार्थ्यांनी मुदतीत अर्ज समितीच्या कार्यालयात समक्ष सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी कार्यलयीन कामकाजाच्या दिवशी व वेळी 02162-238855 या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा. असे आवाहन रवींद्र कदम उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सातारा यांनी केले आहे.