Breaking News

भारतीय नौदलाने चिनी जहाजाला सीमेबाहेर हुसकावले

Ship
पोर्ट ब्लेअर
भारताच्या सागरी हद्दीत विनापरवानगी शिरलेल्या शी यान 1 या चिनी जहाजाला भारतीय नौदलाने हुसकावून लावले. शी यान 1 अंदमान-निकोबार बेटावरील पोर्ट ब्लेअरजवळ संशोधन करत होते. भारतीय नौदलाच्या टेहळणी विमानांनी त्याला हुडकून काढले. भारतीच नौदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुद्धा चीनकडून या जहाजाचा वापर होऊ शकतो असे सूत्रांनी सांगितले. भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात या जहाजाचे संशोधन कार्य सुरु असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारतीय नौदलाकडून या जहाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी युद्धनौका पाठवण्यात आली. कायद्यानुसार कुठल्याही दुसर्‍या देशाला भारताच्या सागरी आर्थिक क्षेत्रामध्ये शोधकार्य करता येत नाही. नौदलाच्या युद्धनौकेने या जहाजाला भारतीय सागरी हद्दीबाहेर जाण्यास सांगितले. नौदलाच्या इशार्‍यानंतर शी यान 1 भारतीय सागरी हद्दीतून बाहेर पडले. हिंद महासागरातील चीनच्या हालचालींवर भारतीय नौदलाचे बारीक लक्ष आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतीय नौदलाच्या पी-8 आय टेहळणी विमानाने हिंद महासागराच्या आसपास चिनी नौदलाच्या सात युद्धनौकांच्या हालचाली टिपल्या होत्या.