Breaking News

केंद्र सरकारचे कायदे जम्मू-काश्मीरला होणार लागू


नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 नुसार जम्मू काश्मीर केंद्रशाससित प्रदेशाला केंद्रीय कायदे लागू करण्याच्या आदेशाला मंजूरी देण्यात आली आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयकक 2019 सभागृहात मांडले त्यांनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर जम्मू काश्मीर राज्य 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनले होते.
आतापर्यंत जम्मू काश्मीर राज्य असलेल्या भागाला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून संपूर्ण भारताला लागू असलेले सर्व केंद्रीय कायदे हे जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू आहेत. याशिवाय सामाईक सूचीतील सुधारणा आणि बदल आवश्यक असणारे कायदे लागू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासकीय काम प्रभावी होण्यासाठी तसेच जम्मू काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अवस्थांतर सुलभ होण्यासाठी या कायद्यांना संविधानाशी सुसंगत करणे तसेच त्यांच्यातील संदिग्धता काढून टाकणे आवश्यक आहे. जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 96 नुसार केंद्र सरकारला कायदे सुसंगत किंवा सुधारित करण्याचे अधिकार आहेत. जे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना असे कायदे लागू करण्यासाठी आवश्यक असेल. यानुसार जम्मू काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 च्या कलम 96 नुसार अस्तित्वात आलेल्या जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला, केंद्र सरकारने अशा 37 केंद्रीय कायद्यांमध्ये केलेल्या सुसंगती आणि बदल लागू करणारे आदेश केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत.