Breaking News

अवसायका च्या कृपेने पारनेर कारखान्याच्या २४ एकर जमीनीची अदलाबदल !

अवसायका च्या कृपेने पारनेर कारखान्याच्या २४ एकर  जमीनीची अदलाबदल !
-------------
अवसायकाची भूमिका सावरण्याची का बुडवण्याची !
--------------
अवसायक यांची भूमिका संशयास्पद क्रांती शुगरवर पुन्हा मेहरबान. 


पारनेर प्रतिनिधी- 
    पारनेर सहकारी साखर कारखान्यान्याची विक्री झाल्यानंतर, कारखान्याकडे  उरलेल्या १३८ एकर जमीनीपैकी सुमारे २४ एकर जमीन पारनेरचा  अवसायक यांनी  क्रांती शुगरला बेकायदेशीर  अदलाबदल करून दिली आहे.
    माहीती अधिकारातुन मिळालेल्या माहीती नुसार  
पारनेर कारखाना विक्री केला तेव्हा ज्या जमीनीवर तो उभा आहे ,ती  जमीन बॅकेकडे तारन नव्हती.आज जिथे कारखाना उभा आहे ती जमीन  कारखान्याकडे ( अवसायाकाकडे ) आहे.
 ही बाब कारखाना विकत घेणारे क्रांती शुगर यांना समजली.
 त्यानंतर क्रांती शुगर यांनी अवसासायक यांना हाताशी धरून, प्रादेशिक साखर सहसंचालक अहमदनगर व  साखर आयुक्त पुणे यांच्या मदतीने अदलाबदल करून घेतली असल्याचे दिसुन येते. 
पारनेर कारखान्याच्या गट. नं. ४३३,४४४ व ४५८ असे ९ हे. २८ आर जमीन की, ज्या जमीनीवर सध्या संपुर्ण कारखाना उभा आहे. ती संपुर्ण जागा  क्रांती शुगरला देवून त्याबदल्यात लोणीमावळा शिवेलगत असणारी गट. नं. ४५५, ४५४ ,४५६, ४५७ येथील पडीत जमीन  कारखान्याला देत तसा, दि. ११.o२.२० रोजी अदलाबदल दस्त (शून्य रूपये मोबदला)  नोंद करून  घेतला आहे.
      यापुर्वी पारनेर कारखान्याची उरलेली  १३८ एकर जमीन  अवसायकाने गेल्या नोव्हेंबर महिण्यात विक्रीला काढली होती तेव्हा कारखाना बचाव समितीने  विरोध करत विक्री प्रक्रियेला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
    तो विरोध पाहुन  निघोज येथील मळगंगा कन्सस्ट्रक्शन  कंपनीने भरलेली निविदा स्वतःहुन मागे घेतली होती. त्यामुळे विक्रीला
काढलेली जमीन अवसायकाला विकता आली नाही.
    अवसायकाने आजपर्यंत कोणतेही कामकाज न करता  साडेसात कोटींचा खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे  अवसायक हटवण्यासाठी बचाव समितीने पत्रव्यहार केलेला होता परंतु या बाबत  संबंधीत प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे बचाव समितीला  मिळालेल्या उत्तरांवरून लक्षात येते.

   पारनेरच्या  अवसायकाची भुमिका सुरवाती पासुनच कारखाण्याच्या हिताची नव्हती, असा आरोप कारखाना बचाव समितीने केला आहे. कारखाना विक्री विरोधात तीन खटले सध्या उच्च न्यायालयात दाखल असुन त्याबाबत बचाव समिती पाठपुरावा करत असल्याचे   बबन कवाद, साहेबराव मोरे यांनी सांगितले.

  कारखान्याच्या जमीनीची बेकायदेशीर अदलाबदल केल्याचे नुकतेच आम्हाला समजलेले आहे. या प्रकरणी झालेल्या नोंदी रद्द करण्याची मागणी संबंधीतांकडे करणार आहे. आमच्या मागणीला दाद न दिल्यास अवसायक व त्याच्या गैरकारभारा  विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करू.
-------------
रामदास गावटे
कारखाना बचाव समिती सदस्य