$type=ticker$snippet=hide$cate=0

खासगी रुग्णालयांतून होतात दोन बिले...एक रुग्णासाठी, दुसरे ऑडिटरसाठी?

नगरमध्ये लूटमारीची नवी पळवाट, स्वतंत्र पथक नेमून चौकशीची मागणी अहमदनगर/प्रतिनिधी- नगरमधील काही रुग्णालये रुग्णांचे दोन प्रकारचे बील तयार करत...

नगरमध्ये लूटमारीची नवी पळवाट, स्वतंत्र पथक नेमून चौकशीची मागणी

अहमदनगर/प्रतिनिधी- नगरमधील काही रुग्णालये रुग्णांचे दोन प्रकारचे बील तयार करतात. शासनाने निश्‍चित केलेल्या दराप्रमाणे व रुग्णालयाने आपल्या मर्जीप्रमाणे आकारत असलेल्या दराप्रमाणे. मात्र, लेखा परिक्षकाकडे पाठविताना शासनाने निश्‍चित केलेल्या दराचे बील पाठविण्यात येत असल्याचे समजते. प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे रुग्णाकडून शुल्क घेण्यात येत नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर व रुग्णांची फसवणूक करणारी आहे, त्यामुळे या प्रकाराची स्वतंत्र पथक नेमून चौकशी करण्याची मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी मंत्रालयातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना पाठवले आहे. दरम्यान, काही रुग्णालयधारकांनी तर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले आहे की, रुग्णालयांनी आकारलेल्या शुल्काबाबत कोणतीही तक्रार करणार नाही म्हणून, अशी देखील चर्चा आहे, असेही शेख यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. अहमदनगर महापालिका हद्दीतील खासगी कोविड 19 उपचार करणार्‍या रुग्णालयांकडून शासनाने निश्‍चित केलेल्या दराप्रमाणे शुल्क आकारणी केली जात नसल्याने स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी होऊन कारवाई होण्याबाबत, असा विषय या पत्रात नमूद करून शेख यांनी नगरमधील खासगी रुग्णालयांतून सुरू असलेल्या आर्थिक लूटमारीची माहिती दिली आहे. 


बारीक अक्षरात माहिती

महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यभरात खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना कोविड-19 रुग्णांसह इतर आजारांसाठी शुल्कनिश्‍चिती केलेली आहे. तथापि, अहमदनगर महापालिका हद्दीतील बहुसंख्य कोविड सेंटर व रुग्णालयांकडून त्याप्रमाणे शुल्क आकारणी केली जात नाही. रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर महालूट चालू आहे. शासनाने खाजगी रुग्णालयांना बेड, पीपीए कीट, सीटीस्कॅन, आरटीपीसीआर व विविध उपचारासाठी दर निश्‍चित केलेले आहेत. हे दरफलक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक केले आहे. असे असतानाही अनेक रुग्णालयांनी रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना वाचता येणार नाही अशा बारीक मजकुरात नाममात्र फलक लावले आहेत. काही रुग्णालयधारक तर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतात की, रुग्णालयांनी आकारलेल्या शुल्काबाबत कोणतीही तक्रार करणार नाही, अशी देखील चर्चा आहे, असे नमूद करून शेख यांनी या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, कोविड सेंटर व रुग्णालयांमध्ये अहमदनगर महापालिकेने रुग्णांचे बील तपासण्यासाठी लेखापरिक्षक म्हणून 66 रुग्णालयात नियुक्त केलेले आहेत. ते फक्त नावालाच आहेत. त्याचे कारण अशी चर्चा आहे की, काही रुग्णालये रुग्णांचे दोन प्रकारचे बील तयार करतात. शासनाने निश्‍चित केलेल्या दराप्रमाणे व रुग्णालयाने नेहमीप्रमाणे आपल्या मर्जीप्रमाणे आकारत असलेल्या दराप्रमाणे. मात्र, लेखा परिक्षकाकडे पाठविताना शासनाने निश्‍चित केलेल्या दराचे बील पाठविण्यात येत असल्याचे समजते. प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे रुग्णालयाद्वारे रुग्णांकडून शुल्क घेण्यात येत नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर व रुग्णाची फसवणूक करणारी आहे. संबंधित रुग्णालयांचे धाडस वाढण्याचे कारण अहमदनगर महापालिकेचे आयुक्त शंकर गोरे हे त्यांना पाठीशी घालत असल्याने व त्यांच्या दडपणाखाली काम करीत असल्यामुळे म्हणून या रुग्णालयांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही व रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना दाद देत नाही, असा दावाही या पत्रात करण्यात आला आहे.

मागील वर्षभराचे लेखापरिक्षण करावे

राज्य सरकारने स्वतंत्र चौकशी पथक नेमावे तसेच 21 मे 2020 पासून ते आजपावेतो सर्व रुग्णालयांतील संपूर्ण बिलाचे लेखा परिक्षण करण्यात यावे व संबंधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांनी भरलेल्या बिलांच्या प्रमाणित प्रती ताब्यात घेण्यात याव्यात. हे शुल्क आकारताना ज्या रुग्णालयांना शासनाची महात्मा फुले आरोग्य जीवनदायी योजना लागू आहे, त्या रुग्णालयामध्ये किती रुग्णांनी लाभ घेतलेला आहे, त्या रुग्णांकडूनसुध्दा स्वतंत्ररीत्या शुल्क आकारणी केलेली का व रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी अनामत रक्कम भरून घेतली आहे का? रुग्णांवर उपचार करत असताना रुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांना बाहेरून औषधोपचार, साधनसामुग्री आणण्यास भाग पाडले आहे का? या सर्व मुद्यांची तपासणी होणे आवश्यक असताना मनपा आयुक्त गोरे यांनी स्वतःहून अशी कोणतीही चौकशी केलेली नसल्याचे समजते. शासनाने महापालिका हद्दीसाठी आयुक्त सक्षम प्राधिकारी असल्याबाबत घोषीत केलेले आहे. मात्र, या ठिकाणी हे अधिकारी कनिष्ठ अधिकार्‍याद्वारे आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत. कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल या अधिसूचनेनुसार आयुक्तांनी एकाही रुग्णालयाविरोधात कायदेशीर कारवाई केल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे रुग्णांनी व रुग्णांच्या नातेवाईकांनी कोणाकडे दाद मागायची असा मोठा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे या वस्तुस्थितीची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन शासनाद्वारे स्वतंत्र पथक निर्माण करून अहमदनगर महापालिका हद्दीतील कोविड सेंटर व खासगी रुग्णालये शासनाच्या निकषाप्रमाणे अद्ययावत आहे का व त्या ठिकाणी पुरेसे प्रशिक्षीत कर्मचारी, वैद्यकिय तज्ञ उपलब्ध आहेत का? या मुद्यांची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी तसेच रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून अवाजवी नियमाच्या विरोधात जाऊन आकारलेले शुल्क परत करण्यात यावे व संबंधित रुग्णालयाविरोधात शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल साथरोग अधिनियम, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण-सुधारणा अधिनियम, महाराष्ट्र सुश्रूषागृह अधिनियम व मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे कारवाई करण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. या पत्राच्या प्रती स्वतःहून दखल घेऊन पुढील कारवाई करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राज्य आरोग्य विमा संस्था, सार्वजनिक आरोग्य विभाग), संचालक (आरोग्य सेवा महाराष्ट्र राज्य, मुंबई), जिल्हाधिकारी (अहमदनगर), जिल्हा शल्य चिकित्सक (जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अहमदनगर), आयुक्त (अहमदनगर महापालिका) व वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी (अहमदनगर महापालिका) यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.


पत्रात नोंदवले आणखी आक्षेप

- अहमदनगर महापालिका हद्दीत आरोग्य विभागाने समजलेल्या माहितीप्रमाणे एकूण 72 कोविड सेंटर व खासगी रुग्णालयांना परवानगी दिलेली आहे. ही परवानगी देताना केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या ठिकाणी सोयीसुविधा व प्रशिक्षीत मनुष्यबळ उपलब्ध नसतानाही त्यांना परवानगी दिलेली आहे.

-अनेक ठिकाणी लॉजिंग, हॉटेल याचे कोविड रुग्णालयामध्ये रुपांतर केले आहे. त्या ठिकाणी कोणतीही दुर्दैवी घटना घडल्यास अनेक रुग्णांचे जीव धोक्यात जाऊ शकतात.

-शासनाने कोविड रुग्णालयांना परवानगी देण्यापूर्वी किमान दोन प्रवेशद्वारे असणे आवश्यक आहे व खाटांची संख्या किमान व कमाल निश्‍चित केलेली आहे. पण याचे बंधन पाळले गेलेले नाही.

-कोविड, नॉन-कोविड रुग्णांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे निर्देश असताना बहुसंख्य रुग्णालयांमध्ये एकाच ओपीडीमध्ये सर्रासपणे दोन्ही रुग्णांची तपासणी होत आहे.

-बहुसंख्य रुग्णालये केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बसत नसतानाही बेकायदेशीरपणे रुग्णालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.

-अनेक रुग्णालये एम.डी. मेडीसीनचे प्रमाणपत्र वापरून सुरु केलेली आहेत. प्रत्यक्षात एम.डी. मेडीसीनचे देखरेखीखाली या रुग्णालयांचे कामकाज होत नाही. त्या ठिकाणी बी.ए.एम.एस.,बी.एच.एम.एस.सारख्या डॉक्टरांकडून उपचार होत आहे. तो उपचार मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे होत नसल्याने मोठ्या संख्येत रुग्णांना आपले प्रमाण गमवावे लागलेले आहेत.

-रुग्णालयांनी शासनाच्या निर्देशानुसार ऑक्सिजन व इतर औषधोपचार रुग्णाला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केलेले असतानाही अनेक रुग्णालयांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून ऑक्सिजन सिलेंडर मागवून घेतल्याचेही दिसून आलेले आहे.

-अनेक रुग्णालयामध्ये शासनाने निश्‍चित केलेल्या एस.ओ.पी.चे पालन होत नसतानाही वा धारण करत नसतानाही बेकायदेशीरपणे परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत. ही रुग्णालये राजरोसपणे सुरु आहेत.

Name

] ब्रेकिंग,10,] ब्रेकिंग,879,Agralekh,3,baramati,2,breking,1,desh,2,IPL 2020,19,kolhapur,10,kolhapur Latest News Maharashtra,2,Latest News,6015,Latest News Maharashtra sangli,13,Latest News Maharashtra satara,66,Latest News Maharashtra satara ब्रेकिंग,3,Latest News Maharashtra sangli,8,Latest News Maharashtra sangli breaking,1,Latest News Maharashtra satara,26,letest News,607,Loksabha delhi,1,Loksabha-2019,164,Maharashtra,449,Maharashtra.,5,Mumbai,42,New Window,210,News,321,sangli,95,satara,327,satara.,9,solapur,3,solapur pandharpur,1,updates,453,Videsh,2,Vishesh,2,अर्थ,209,अहमदनगर,11695,औरंगाबाद,393,क्रीडा,681,दखल,806,देश,4757,नगर,4,नाशिक,850,पुणे,1040,बीड,1455,बुलडाणा,47,बुलढाणा,878,ब्रेकिंग,18630,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,14,ब्रेकिंग Latest News Maharashtra satara,3,ब्रेकिंग न्युज,144,ब्रेकिंग महाराष्ट्र,1,मनोरंजन,183,महाराष्ट्र,16194,महाराष्ट्र सातारा,44,मुंबई,4524,विदेश,670,संपादकी,2,संपादकीय,1764,सातारा,3231,
ltr
item
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates: खासगी रुग्णालयांतून होतात दोन बिले...एक रुग्णासाठी, दुसरे ऑडिटरसाठी?
खासगी रुग्णालयांतून होतात दोन बिले...एक रुग्णासाठी, दुसरे ऑडिटरसाठी?
https://cdn.dnaindia.com/sites/default/files/styles/full/public/2018/08/20/720261-medical-bill-thinkstock.jpg
लोकमंथन : Lokmanthan : Latest Marathi News Live, Marathi News Updates
https://www.lokmanthan.com/2021/05/blog-post_261.html
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/
https://www.lokmanthan.com/2021/05/blog-post_261.html
true
1708963956808886337
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content